ZEBRANIA Z RODZICAMI

Image

Terminarz zebrań z rodzicami.

1. 06.09.2022 r.

godzina 16.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas: Ia LO, Ib LO, Ib T, Ic T (aula szkolna).
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (aula szkolna).

07.09.2022 r.

godzina 16.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia: Iza, Izb, Izc, Izd, Ize (aula szkolna).
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas: Ia T, Ie T, Id T (aula szkolna).
Spotkania wychowawców z rodzicami pozostałych klas.

2. 20.10.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.

3. 17.11.2022 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Informacje dla rodziców uczniów z klas maturalnych o zagrożeniach oceną niedostateczną w I semestrze.

4. 05.01.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.

5. 16.02.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Podsumowanie I semestru; bez klas maturalnych.

6. 23.03.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Informacje dla rodziców uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze (wszystkie klasy).

7. 25.05.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II semestrze.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image