ZEBRANIA Z RODZICAMI

Image

Terminarz zebrań z rodzicami

1. 06.09.2023 r.

godzina 16.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas: I a LO, I a T, I b T, I c T, I d T (aula szkolna).
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (aula szkolna).

07.09.2023 r.

godzina 16.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia: Iza, Izb, Izc, Izd  (aula szkolna).
godzina 17.00
Spotkania wychowawców z rodzicami pozostałych klas.

2. 19.10.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami .Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

3. 30.11.2023 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Informacja dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w I półroczu. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

4. 18.01.2024 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.  Podsumowanie pracy w I półroczu. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

5. 04.04.2024 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami. 
Informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniach oceną niedostateczną w II półroczu. Informacja bieżąca dla rodziców pozostałych klas.
Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa. 

6. 16.05.2024 r., godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami.
Informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w II półroczu.
Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image