INNOWACYJNA ZIELONA INFRASTRUKTURA

Image

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i ochrona bioróżnorodności.

W ramach projektu powstanie ekologiczny mural w Zespole Szkół przy Teatralnej o powierzchni 240 m2.

Mural przedstawiał będzie zwierzęta charakterystyczne dla bioregionu pilskiego.

Zostanie on wykonany specjalistycznymi farbami, które aktywują się pod wpływem słońca i pary wodnej i są w stanie zmniejszyć zanieczyszczenia nawet o 20% oraz redukuje 0,44g tlenków azotu na każdym m2, co jest odpowiednikiem działania jednego średniej wielkości drzewa

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 80 181,75 zł.

Całkowita wartość projektu to 106 909,00 zł.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w 2023 roku pod nazwą „Innowacyjna zielona infrastruktura w Powiecie Pilskim”.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image