SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Image

Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów Szkoły.

Samorząd reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej, przedstawiając dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących uczniów i szkoły.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący - Wiktoria Lewandowska
Zastępca - Martyna Kurdek
Członek  - Edyta Efimenko
Skarbnik - Teresa Wiatrowska

Opiekunami samorządu uczniowskiego są panie: Bożena Fonrath - Korpal i Kamila Nazar.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image