SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Image

Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów Szkoły.

Samorząd reprezentuje interesy całej społeczności uczniowskiej, przedstawiając dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących uczniów i szkoły.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący - Wiktoria Lewandowska
Zastępca - Martyna Kurdek
Sekretarz  - Wiktoria Sułkowska
Skarbnik - Teresa Wiatrowska

Opiekunami samorządu uczniowskiego są panie: Bożena Fonrath - Korpal i Kamila Nazar.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile (pobierz plik pdf.)

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image