KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Image

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół przy Teatralnych w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła, e-mail szkolaprzyteatralnej@gmail.com .

2. Inspektorem Ochrony Danych, Krystyna Górzna - EKSPERT AUDYT-JST s.c., z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: paragrafodadoz@wp.pl

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Zespół Szkół przy Teatralnych w Pile jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.

9. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image