ZIELONA PRACOWNIA

Image

Przedmiotem projektu jest doposażenie 1 pracowni dydaktycznej, zwanej „Zieloną pracownią" w Zespole Szkól przy Teatralnej, w celu wspomagania edukacji ekologicznej. Zajęcia w niej prowadzone będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny.

Zaplanowano zakup elementów takich jak m.in.:
1. Sprzęt elektroniczny, w tym: Monitor interaktywny, magiczny dywan + zestaw typu Photon z pakietem aplikacji do nauki o przyrodzie i zasadach ekologii przez zabawę.
2. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną jak np. zestawy preparacyjne, szkiełka laboratoryjne, zestawy do badania wody i powietrza, gry edukacyjne, puzzle, pojazd z napędem wodorowym, HYDROSAMOCHÓD Z OGNIWEM PALIWOWYM, ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne, turbinę wodną, model do skupiania energii słonecznej, inteligentny dom, mobilna stacja meteorologiczna zestaw uczniowski wiatr i pogoda i wiele innych.
3. Meble i wyposażenie laboratoryjne: mikroskopy, walizka 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych, PODUSZKI ANIMACYJNE Z EKOSKÓRY DO SIEDZENIA DLA DZIECI.
4. Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny: zestawy interaktywne - różne rodzaje, MOBILNE LABORATORIUM CYFROWE typu EINSTEIN, Wirtualne
Laboratoria Przyrodnicze GEOGRAFIA I FIZYKA, Kamera termowizyjna, Wirtualne laboratoria przyrodnicze.

Pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, poprzez uzmysłowienie im, że bioróżnorodność to fundament życia, którego ochrona i utrzymanie są niezbędne ludziom z powodów środowiskowych i klimatycznych, gdyż pomaga chronić zdrowie i podtrzymywać funkcjonowanie gospodarki. Pracownia uatrakcyjni zajęcia i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach.

Ponadto planuje się opracowanie i wdrożenie w szkole ekologicznego programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 98 912,16 zł.

Całkowita wartość projektu to 123 912,16 zł.

Zakupione wyposażenie będzie służyło rozwojowi edukacyjnej infrastruktury terenowej a za jej pośrednictwem bezpłatnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Projekt "Zielona pracownia w Zespole Szkól przy Teatralnej w powiecie pilskim" realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image