RADY PEDAGOGICZNE

Image
Terminarz rad pedagogicznych

1. 01.09.2023 r. - Przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

2. 12.09.2023 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024, Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024, Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024.

3. 26.09.2023 r. - Zatwierdzenie Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2023.

4. 17.10.2023 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2022/2023.

5. 19.12.2023 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych i uczniów pozostałych klas.

6. 09.01.2024 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

7. 23.04.2024 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

8. 18.06.2024 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

9. 29.08.2024 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 i zatwierdzenie egzaminów poprawkowych.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image