RADY PEDAGOGICZNE

Image

Terminarz rad pedagogicznych.

1. 31.08.2022 r. - Przydział godzin i wychowawstw, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

2. 08.09.2022 r. - Zatwierdzenie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023, Programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023.

3. 27.09.2022 r. - Zatwierdzenie Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.

4. 18.10.2022 r. - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 2021/2022.

5. 20.12.2022 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów klas maturalnych.

6. 24.01.2023 r. - Klasyfikacja semestralna uczniów pozostałych klas.

7. 14.02.2023 r. - Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze.

8. 25.04.2023 r. - Klasyfikacja końcowa uczniów klas maturalnych.

9. 20.06.2023 r. - Rada klasyfikacyjna uczniów pozostałych klas.

10. 27.06.2023 r. - Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

11. 29.08.2023 r. - Zatwierdzenie egzaminów poprawkowych.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image