PRACOWNICY SZKOŁY

Image

DYREKCJA SZKOŁY

Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Anna Kucharska - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.

Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego i matematyki.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Dominika Wróbel - pedagog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciel historii.

Ewa Ryczkowska - psycholog.

Jadwiga Bartz - nauczyciel języka polskiego.

Anna Borowicz - nauczyciel języka angielskiego.

Anna Buchta - nauczyciel języka angielskiego.

Leszek Brzozowski - nauczyciel historii.

Katarzyna Chojnowska - nauczyciel matematyki.

Magdalena Dembska - nauczyciel języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.

Bożena Fonrath - Korpal - nauczyciel języka polskiego.

Lidia Gadzinowska - nauczyciel języka polskiego.

Beata Hanak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Hanna Podemska - nauczyciel języka angielskiego.

Maciej Izban - nauczyciel wychowania fizycznego.

Tomasz Jopek - nauczyciel samoobrony.

Bożena Kaczmarek - nauczyciel biologii i geografii.

Joanna Kałka - nauczyciel języka angielskiego.

Dorota Kasprowicz - nauczyciel języka niemieckiego.

Maria Mierzejewska - nauczyciel bibliotekarz.

Kinga Mikołajewska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Leszek Partyka - nauczyciel matematyki.

Anna Pawlaczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Agnieszka Podlecka - nauczyciel wychowania fizycznego.

Roman Powolny - nauczyciel przedmiotów policyjnych.

Hanna Rewolińska - nauczyciel matematyki i fizyki.

Radosław Sójka - nauczyciel wychowania fizycznego.

Anna Świerczyńska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Katarzyna Kucharska - nauczyciel matematyki.

Elżbieta Borkowska - nauczyciel chemii.

Marzena Mrozek - nauczyciel języka angielskiego.

Kamila Nazar - nauczyciel wychowania fizycznego.

Emilia Wróblewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Elżbieta Tchorek - nauczyciel religii.

Ewa Kuźmińska - nauczyciel informatyki.

Henryk Liszkiewicz – nauczyciel języka polskiego i historii.

Paula Olejniczak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Małgorzata Nahajowska - Stadnik - przedmiotów zawodowych.

Dorota Senkowska - nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości.

Agnieszka Nowak - nauczyciel języka niemieckiego.

Julita Jurdzińska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Ewa Zielińska - nauczyciel chemii.

Michał Bobrowski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Wojciech Orzechowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Małgorzata Kluk - nauczyciel informatyki.

Barbara Pierko - nauczyciel religii.

Agata Madej - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Leszek Rogowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Maciej Szymański - nauczyciel wychowania fizycznego.

Ewa Gmitrowicz - nauczyciel muzyki.

Lucyna Olszewska - oddelegowana do ZNP.

Agnieszka Tyczkowska - Machała - nauczyciel matematyki.

Dorota Bąk - nauczyciel języka polskiego.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image