STACJA EDUKACJA

Image

Celem projektu jest utworzenie terenowej, całodobowej stacji edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Teren pomiędzy budynkiem szkoły i halą sportową zostanie zagospodarowany i będzie pełnił funkcję edukacyjną i wypoczynkową.

Stacja będzie służyć uczniom i nauczycielom szkoły, a także mieszkańcom Piły i okolic.

W ramach projektu powstanie multimedialna tablica edukacyjna z pakietem materiałów edukacyjnych oraz ścieżka edukacyjna.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 123 711,39 zł.

Całkowita wartość projektu to 162 542,82 zł.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w 2023 roku pod nazwą „Stacja Edukacja – utworzenie terenowej stacji ekologicznej przy Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile”.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image