PRAKTYKI W PORTUGALII SZANSĄ NA DOBRY START

Projekt „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt polega na odbyciu miesięcznych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach logistycznych w Lizbonie przez 30 uczniów klas III technikum.

Głównym celem projektu są podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów, doskonalenie komunikacji w języku obcym i podnoszenie atrakcyjności jego uczestników na rynku pracy i poprawa kompetencji społecznych uczestników.

Czas trwania: paździwrnik 2020 - wrzesień 2022.

Wartość projektu: 89624,00 EURO

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image