SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Image

Szkolny Klub Europejski jest formą zajęć pozalekcyjnych. Klub tworzy młodzież, która interesuje się zagadnieniami europejskimi.

Klub zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez:
- poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju i regionu,
- zdobywanie i szerzenie informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej,
- działalność informacyjną, tworzenie gazetek tematycznych,
- poszerzanie wiedzy - organizowanie konkursów na temat państw członkowskich UE,
- organizowanie uroczystości europejskich w szkole.

Opiekunem SKE jest pani Kinga Mikołajewska.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image