TEATRALNA STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim.

Głównym celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych 147 uczniów (80K) i 6 nauczycieli (5K ) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w skład którego wchodzą uczniowie Technikum nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem objętych zostanie 164 Uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer 40 U, drukarz 12 U, technik logistyk 100U oraz sprzedawca 12U, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowany przy współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie od 04.2019 do 12.2021 r.

Liczba uczestników: 147 uczniów i 6 nauczycieli.

Czas trwania: kwiecień 2019 - grudzień 2021.

Uzyskane efekty:

1. Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji uczniów objętych wsparciem poprzesz szkolenia, staże, praktyki czy kursy.
2. Wzrost kompetencji nauczycieli objętych wsparciem.
3. Doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 840 903,99 zł

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image