RADA RODZICÓW

Image

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

1. Emilia Piechocka - przewodnicząca
2. Mariola Turek - wiceprzewodniczący
3. Monika Wołyniec - sekretarz
4. Marta Ludkowska - skarbnik

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile:

PKO BP 80 1020 3844 0000 1202 0006 5334

Wpłaty: 50 zł na rok
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko ucznia

Rada rodziców jest społecznym organem władzy w szkole, reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

Jej celem jest:
1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły. 
4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół przy Teatralnych w Pile (pobierz plik pdf.)

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image