SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Image

Szkolny Klub Wolontariatu „Zawsze pomocni” wzbogaca życie uczniów o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych, dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi oraz uczy jak zarządzać swoim wolnym czasem.

Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z:
- Pilskim Bankiem Żywności;
- Towarzystwem Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile;
- Centrum Charytatywno - Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile;
- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pile;

Koordynatorzy SKW: Anna Borowicz, Anna Kucharska i Anna Pawlaczyk.
W skład klubu wchodzą uczniowie klas: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia.

SKW współdziała ze Stowarzyszeniem Powiatowe Forum Wolontariatu w Pile.

Adres

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1

64 - 920 Piła

SZKOŁA PROWADZONA PRZEZ POWIAT PILSKI

Znajdź nas:

Image