NABÓR ELEKTRONICZNY 2021/2022

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

PATRONAT     WSPÓŁPRACA    wsg logo c7

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZDY VIII - XII

Praktyczna nauka zawodu - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZDY V - VII

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Dziennik elektroniczny

Podręczniki 2020/2021

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza