W dniach 10.02.2021r. - 17.02.2021 r. odbyły się zajęcia w ramach projektu Fundacji Na Rzecz PWSZ Wałcz "Gotowi na START (up)" realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Warsztaty prowadziła pani Anny Chandoszko.

SESJA EGZAMINACYJNA 12.02. - 14.02.2021 r.
w formie zdalnej na platformie Teams.

W br. szkolnym z Pilskim Stowarzyszeniem Historyczno-Militarnym - organizatorem Pilskiego Muzeum Wojskowego Pan dyrektor Szkoły Piotr Halama podpisał list intencyjny o współpracy. Jednym z elementów tej współpracy z naszej strony jest szeroko rozumiany wolontariat (z uwagi na pandemię chwilowo niemożliwy do zrealizowania) oraz ewentualne wsparcie finansowe stowarzyszenia w różnych formach.