czwartek, 13 październik 2016 Tablica

W Rudnicy dnia 13 października 2016 r. odbyły się warsztaty terenowe z geografii.

W naszej szkole dnia 13.10.2016 r. odbył się konkurs na plakat o patronie - Komisji Edukacji Narodowej. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł i ich krytycznego opracowania oraz popularyzowanie wiadomości o patronie szkoły.