Młodzież naszej szkoły 26 listopada 2016 r. wzięła udział w charytatywnym maratonie zumby, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Organizatorem maratonu było Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, które w tym dniu zbierało pieniądze na budowę hospicjum stacjonarnego w Pile.

25 listopada 2016 r. w zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się Wielkopolska Konferencja „Dopalacz - zdradliwy (M)ocarz”, zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod patronatem pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W roli prelegentów wystąpili: dr hab. Krzysztof Wojcieszek z WSNS w Warszawie, Grzegorz Czerniewicz z Izby Celnej w Poznaniu, podinsp. Zbigniew Bogusz ze Szkoły Policji w Pile oraz lek. med. Eryk Matuszkiewicz z Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Zakończył się cykl zajęć z doradcą zawodowym dla wszystkich klas naszej szkoły. Klasy pierwsze realizowały temat „Znaczenie kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy”, klasy drugie temat: ”Autoprezentacja w sytuacjach edukacyjnych i zawodowych”, klasy trzecie uczestniczyły w zajęciach: ” Świat pracy dzisiaj i jutro”, natomiast klasa IV l T zrealizowała temat ”Jak sobie radzić ze stresem?”.