BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZDY V - VII

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZD IV DRUGI SEMESTR (26.03.2021 r.)