Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego informuje o zmianie organizacji pracy szkoły od 24.10.2020 do 08.11.2020.

Branżowa Szkoła II stopnia - harmonogram zjazdów i terminarz prac kontrolnych.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZD II (23.-24.10.2020 r.)