Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, pan Eligiusz Komarowski - starosta pilski, przyznał nagrody dla wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół, dla których Powiat Pilski jest organem prowadzącym.

15 października 2018 roku uczniowie z klasy IV lT w zawodzie technik logistyk z opiekunem Hanną Rewolińską uczestniczyli w konferencji „Bądź architektem swojego szczęścia” w ramach ogólnopolskiego tygodnia kariery.

15 października 2018 roku odbył się etap szkolny konkursu: „ Pamiętaj o profilaktyce – chroń siebie i najbliższych”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile a partnerami: Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Miasta Piły, Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek oraz Stowarzyszenie Europa Donna Piła.