Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczeń/luty 2021 r. w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZD VIII (11.12.-12.12.2020 r.) i ZJAZD IX (18.12.-19.12.2020 r.) - w formie zdalnej na platformie Teams

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile dotyczący przedłużenia nauki zdalnej oraz zmiany organizacji pracy szkoły: