wtorek, 17 styczeń 2017 05:00

Wyniki rekrutacji

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona! W załączniku lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Od 2 stycznia 2017 r. trwają rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. Jest to ważny element rekrutacji do projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość”. Dwudziestu uczniów zmaga się z rozmowami kwalifikacyjnymi w języku angielskim.

wtorek, 03 styczeń 2017 23:26

Rozwiń skrzydła kariery

Chwalimy się! Finalizujemy kolejny projekt!
Projekt „Rozwiń skrzydła kariery” skierowany jest do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer i sprzedawca oraz uczniów technikum w zawodzie technik logistyk. Projekt obejmie również nauczycieli kształcenia zawodowego, dla których zaplanowane zostały kursy i szkolenia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane płatne miesięczne staże zawodowe dla uczniów technikum u pracodawców z branży logistycznej.

niedziela, 01 styczeń 2017 17:20

Nasze pasje i talenty

Całe nas ze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia” Herodot.
Czas poświęcony na realizację swoich pasji nigdy nie jest czasem straconym. Hobby pomaga uciec od codziennych problemów. Talent w jakiejś dziedzinie pozwala spełniać marzenia, zainteresowania czynią człowieka bardziej spełnionym. Każde hobby jest cenne i warte pielęgnowania.

sobota, 17 grudzień 2016 04:44

Staże w Bolonii - proces rekrutacji

Rekrutacja uczestników projektu "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość" prowadzona jest od 12.12.2016 r. do 13.01.2017 r. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice klas II i III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile kształcący się w technikum w zawodzie logistyk.

Oficjalnie wystartował projekt "Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” - czterotygodniowe staże zagraniczne. Projekt realizowany na zasadach Erasmus + ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).