Uczniowie klas II a i II b LO oraz 24 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej brało udział w zmaganiach survivalowych pod hasłem „Stop stereotypom”.

Dział: Tablica

Uczniowie klasy III f - Sylwia Cichorek, Justyna Gherke, Kamila Jankowska, Seweryn Masternak, Natalia Musiał, Marcjanna Pławuszewska wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych panią Anną Pawlaczyk brali udział w projekcie "Rozwiń skrzydła kariery".

Uczennice z klasy I a LO i I b LO uczestniczyły w zajęciach "Metoda Eksperymentu", które prowadziła pani Bożena Kaczmarek.

„Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” - projekt realizowany przez Powiat Pilski dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcie 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i językowych oraz wyposażenie szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno - przyrodniczych w okresie od 01.08.2017 r. do 28.02.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 490 150,72 zł

niedziela, 03 wrzesień 2017 06:10

"Staże we Włoszech szansą na lepszą pracę"

O PROJEKCIE

NR PROJEKTU: POWER VET-2017-1-PL01-KA102-037518

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-12-05 do 2019-06-04

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 374 234,85 PLN

PARTNERZY PROJEKTU: YOUNET (włoska organizacja pośrednicząca)

Uroczyste wręczenie zaświadczeń dla uczestników zajęć przygotowujących do wyjazdu na staże.

czwartek, 14 wrzesień 2017 07:39

Zapytanie ofertowe 3/2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na realizacji przewozu uczniów wraz z opiekunami z Piły do Bolonii oraz z Bolonii do Piły w ramach projektu „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość ”.