„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki”.
Stephen King „Dallas ‘63”

02.09.2019 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 02.09.2019 r. - 31.12.2019 r.
Pozostałe klasy - 02.09.2019 r. - 26.01.2020 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2020 r. - 24.04.2020 r.
Pozostałe klasy - 09.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

GRONO PEDAGOGICZNE

1. Piotr Halama - dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
2. Maria Krajniak - wicedyrektor ds. organizacyjnych, nauczyciel informatyki.
3. Józef Felcyn - wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka angielskiego.