Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r. w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022 r. w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Oświadczenie zdającego.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zdającego.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w celu przestrzegania wytycznych GIZ, MEN I CKE dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2022 r.