Komunikat dyrektora szkoły o przedłużeniu nauczania zdalnego do 29 listopada 2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile informuje o przedłużeniu kształcenia zdalnego w szkole do 29 listopada 2020 r.

1. Zajęcia zdalne odbywają się w formie zdalnej na platformie Teams (teatralnapila.pl).

2. W okresie od 09.11.2020 do 29.11.2020 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełna informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec