Zebrania z rodzicami - 07.09.2020 r. - 10.09.2020 r.

Harmonogram zebrań z rodzicami - 07.09.2020 r. - 10.09.2020 r.

07.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (w auli szkolnej).
godzina 18.15
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych technikum (w auli szkolnej).

08.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia (w auli szkolnej).
godzina 18.15
Spotkanie dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych (w auli szkolnej).

09.09.2020 r.
godzina 17.30
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego i technikum (w salach lekcyjnych).
godzina 18.15
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich branżowej szkoły I stopnia (w salach lekcyjnych).

10.09.2020 r.
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia (w salach lekcyjnych).