Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

26.06.2020 r.
godzina 10.30 - klasy III f (sala 7) i III w (sala 6)

01.07.2020 r.
godzina 8.00 - klasy II b LO (sala 6), I b LO (sala 7)
godzina 9.00 - klasa I c LO (sala 8) i I d LO (sala 9)
godzina 10.00 - klasa II a LO (sala 6) i I a LO (sala 7)
godzina 11.00 - klasa I a T (sala 8) i II w (sala 9)
godzina 12.00 - I w T (sala 7)
godzina 13.00 - klasa II a T (sala 8) i II b T (sala 9)

02.07.2020 r.
godzina 8.00 - klasy III b T (sala 6), klasa I L T (sala 7) i klasa I p (sala 8)
godzina 9.00 - I f (sala 9)
godzina 10.00 - klasa I w (sala 6) i I g (sala 7)
godzina 11.00 - klasa I z (sala 8) i II f (sala 9)
godzina 12.00 - II w (sala 7)

06.07.2020 r.
godzina 9.00 - klasy III a T (sala 6) i klasa I b T (sala 7)