Bezpieczne wakacje

Przed nami tak wyczekiwane wakacje i zasłużony wypoczynek.

Wakacje w roku 2020 będą się jednak różniły od tych poprzednich, ze względu na pandemię koronawirusa. Tego roku naprawdę wyjątkowo skrupulatnie powinniśmy planować wakacje pod kątem bezpieczeństwa.

MEN we współpracy z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19.

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, ponieważ wszyscy musimy przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa i pamiętać o nawykach, które pomogą nam chronić się przed koronawirusem. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezwzględnej higieny i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności rekomendowanych od kilku miesięcy. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html.

Ważne telefony:
112 - telefon alarmowy służb ratowniczych
997 - telefon alarmowy Policji
998 - telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 - telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 - telefon alarmowy WOPR

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i miłych wakacji.