Procedury bezpieczeństwa - egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu/lipcu 2020 r. w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Załączniki do pobrania:

1. Procedury bezpieczeństwa sanitarnego.

2. Oświadczenie zdającego (egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - osoba pełnoletnia) - załącznik 1 A.

3. Oświadczenie rodzica,opiekuna prawnego zdającego (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - uczeń niepełnoletni) - zalącznik 1 B.

4. Klauzula informacyjna.