Zmiany w kształceniu zdalnym

Informujemy, że od 06.04.2020 r. zmianie ulega organizacja nauczania zdalnego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Zmniejszona zostaje liczba godzin realizowanych w tygodniu wynikająca z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Proszę zapoznać się z nowym planem lekcji (jutro rano nastąpi jeszcze drobna korekta techniczna planu).

Zmniejszenie liczby godzin nie skutkuje zmianą szkolnych ramowych planów nauczania.

Uczniowie klas szkoły branżowej nie uczęszczają na praktyki, w związku z tym ich lekcje zostały zaplanowane w 5 dniowym tygodniu nauki.
http://plan.szkolaprzyteatralnej.pl/