Materiały do pracy i informacje od nauczycieli

Materiały do pracy i informacje od nauczycieli w okresie od 12.03 do 25.03.2020 r.

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Język polski

Bożena Fonrath - Korpal

Klasay I a LO, I b LO

1. Proszę przeczytać wcześniej zaplanowane lektury: "Romeo i Julia", "Makbet" - William Szekspir.

2. Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi europejskiego i polskiego renesansu/odrodzenia.

3. Powtórzyć materiał na sprawdzian od rycerza średniowiecznego do "Boskiej komedii" Dante Alighieri.

Klasa II b LO

1. Proszę przeczytać zadane wcześniej lektury: "Lalka" B. Prusa; "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej.

Klasa III a LO

1. Proszę przeczytać lektury podane już wcześniej na lekcjach: "Nie-boska komedia" Z. Krasińskiego, "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego, "Ojciec Goriot" Honore de Balzaca, "Lalka" B. Prusa.

2. Proszę zapoznać się z terścią utworów Cypriana Norwida i spróbować je przeanalizować:

a) "Bema pamięci żałobny - rapsod" - podr., str. 74-75

b) "W Weronie" - podr., str. 76-77

c) "[Coś ty Atenom zrobił]" Sokrates - źródło własne

3. Przeczytaj informacje o pozytywiźmie europejskim i polskim.

Klasa I w

1. Proszę przypomnieć sobie wiadomości o nieodmiennych częsciach mowy (spójnik, przyimek, wykrzyknik, partykuła). Podręcznik, str. 201-204

2. Proszę przeczytać i odpowiedzieć pisemnie na pytania pod tekstem ze strony 78-81 podręcznika.

L. Gadzinowska

III A LO

1. Proszę przeczytać "Dżumę" A. Camusa, "Tango" S. Mrożka.

2. Proszę powtarzać wiadomości na temat "Dziadów" cz. II A. Mickiewicza, "Wesela" St. Wyspiańskiego.

II a T

Proszę powtarzać wiadomości dotyczących epoki oświecenia i rodzajów błędów językowych.

I c LO

Proszę powtarzać wiadomości dotyczące epoki średniowiecza.

II f

Proszę przeczytać z podręcznika pieśni, fraszki, tren J. Kochanowskiego

J. Bartz

KLASY MATURALNE: 3bLO i 4LT - czytanie lektur (i odpowiednich rozdziałów w podręczniku i vademecum dotyczących tych lektur) :
1. Tadeusz Borowski "Opowiadania"
2. Gustaw Herling-Grudziński  "Inny świat. Zapiski sowieckie"
3. Albert Camus "Dżuma" (przypomnienie lektury czytanej w klasie pierwszej)
4. Zalecam powtarzanie materiału na podstawie vademecum Nowej Ery i propozycji na stronie wydawnictwa Nowej Ery w strefie ucznia.
5. Część propozycji zostanie uczniom przesłana przy pomocy różnych środków komunikacji - np.messenger, fb lub pocztą elektroniczną.
 
Klasa 3bT:
1. Ogladanie filmu "PanTadeusz"
2. Czytanie lektury : Bolesław Prus "Lalka"
3. Ogladanie filmu "Lalka" na podstawie powiesci

Klasy I bT :
1. Czytanie powieści "Qvo vadis" Henryka Sienkiewicza
2. Obejrzenie filmu
"Quo vadis"
na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=fh_MCdofd0M

klasa 3f:
1. Czytanie: Tadeusz Borowski "Opowiadania" 

klasy 1f, 1z, 1g, 1p,
Polecam obejrzenie filmu
"Quo vadis"
na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=fh_MCdofd0M

Dotyczy wszystkich klas:
1. Zachęcam do prowadzenia zapisków pt: "Mój  pamiętnik z czasów koronawirusa 2020" - najciekawsze prace będą odpowiednio docenione
2. Część propozycji zostanie uczniom przesłana przy pomocy różnych środków komunikacji - np.messenger, fb lub pocztą elektroniczną.   
3. Można kontaktować się z nauczycielem przez pocztę elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

K. Piszczek

Klasa 2 a LO:
1.Przygotowujemy się do sprawdzianu z, Nie-Boskiej komedii".
2.Czytamy ,, Lalkę" i zaznaczamy fragmenty,o które wcześniej prosiłam.

Klasa 1 w T i I l T lat:
1.Uzupełniamy zaległości.
2.Pisemnie robimy zadania:s.155-163,s.185-197,s.201-204 (najpierw czytamy tekst, później zadania).

Klasa 1 a T
1.Czytamy teksty i wykonujemy zadania (bez gwiazdki-poziom podstawowy):s.86-95,s.101-104,117-124(przygotowanie do matury)
2.Uzupełniamy zaległości.

Klasa 2 b T:
1.Uzupełniamy zaległości.
2.Przygotowujemy się do sprawdzianu z wprowadzenia do oświecenia;w tym celu robimy odpowiednie notatki:s.146-163.

Klasa 1 d LO
1.Uzupełniamy zaległości.
2.Zapoznajemy się z twórczością Jana Kochanowskiego i wykonujemy zadania do tekstów na stronie 28-45(również zadania z gwiazdką,bo uczycie się na poziomie rozszerzonym)

Język angielski

K. Hryckiewicz

I d LO, IV LT - materiały zostały przesłane do przewodniczących klas.

J. Felcyn

Klasa I p gr. I – powtórzyć nazwy dyscyplin sportowych ze str. 42 w podręczniku, przeczytać na głos dialog (w obu rolach lub z podziałem na role z inną dostępną osobą) ze str. 42 i zapisać odpowiedzi na pytania 1-6 oraz po przeanalizowaniu tabelki na str. 43 wykonać ćwiczenie B (pisemnie w zeszycie).

Klasa II f gr. I – znaleźć w słowniku lub tłumaczu znaczenia wyrazów wytłuszczonych na obrazkach i w tekście w podręczniku na str. 18, przeczytać

K. Korniewicz

Wytyczne dotyczące zdalnego nauczania dla klas :
1f,1w,1z,1p,1g,1lt,2aLO,2bt,2f,3w

Klasa 1lt
1. Podręcznik str.34,35,36-Universal language,czytanie ze zrozumieniem.
2.Podrecznik str.36-Grammar on context- przedimki ilościowe.
3.Grammar in context- str.22, ćwiczenia.

Klasa 1w,1g,1z,1p,1f
1.Round-up str.36, podręcznik-wykonac ćwiczenia.
2.Discuss-str.37-podrecznik,odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na pytania.
3.Rozdzial 3- przetłumaczyć słownictwo.
4.Czas Past Simple - przeczytać w internecie  o zastosowaniu i strukturze tego czasu.

Klasa 3w
1 . Podręcznik str .76- vocabulary +tekst przeczytać i wykonać zadania
2.Round-up- powtórzenie wiadomości- zrobić ćwiczenia.

Klasa 2a LO i 2bt
1. Podręcznik str.118-12a - czytanie ze zrozumieniem +ćwiczenia.
2.str.120- 12b- vocabulary and reading
3. str .122 -12c - reading + discuss ( pisemnie odp.na pytania ,przeczytać tekst i zrobić ćwiczenia ).
*Zalecam słuchanie wiadomości BBC lub CNN :)
*Zagadnienia gramatyczne zostaną omówione w klasie po powrocie do szkoły .
*Wszystkie zadania domowe obowiązują po powrocie do szkoły.

Klasa 2f - zawodowy angielski
1. Men's hair styles str .16, podrecznik- przeczytać tekst , przetłumaczyć słówka , Get-ready -odp.pisemnie w zeszycie na pytania, zadania 2,3,4 ze strony 16i 17 podręcznik.
2.Writing- pisanie ,str.17, podręcznik.Napisac notatkę ,przygotować na kartce do sprawdzenia.


Klasa 2f - ogólny angielski
1. Past Simple - ćw.B str.39, ćw.B str.41
2. Przetłumaczyć słówka z całego rozdziału 3( tył podręcznika).
3.Napisac opowiadanie w czasie przeszłym na ocenę :" My best adventure" - Moja najlepsza przygoda ( w czasie Past Simple)

A. Borowicz

IaLO – grupa 2
- proszę nauczyć się słownictwa ze strony 43 (podręcznik)
- proszę wykonać zadania od 1 do 5 ze strony 41 (podręcznik)
IcLO – grupa 2
- proszę nauczyć się słownictwa ze strony 43 (podręcznik)
- proszę wykonać zadania od 1 do 5 ze strony 41 (podręcznik)
IbT – grupa 1
- proszę nauczyć się słownictwa ze strony 43 (podręcznik)
- proszę przeczytać informacje ze strony 144 – RELATIVE PRONOUNS (podręcznik)
- proszę wykonać zadania od 1 do 5 ze strony 24 (zeszyt ćwiczeń)
IbT – grupa 2
- proszę nauczyć się słownictwa ze strony 43 (podręcznik)
- proszę wykonać zadania od 1 do 5 ze strony 41 (podręcznik)
IIaT – grupa 1
- proszę nauczyć się słownictwa z rozdziału 11 i 12 strony 23-26 (companion)
- proszę powtórzyć Third Conditional, Wishes and Unreal Past, Clauses of concession and purpose, All/Both/Neither/Either
IIaT – grupa 2
- proszę nauczyć się słownictwa z rozdziału 9 (companion)
- proszę przeczytać informacje na temat czasu Present Perfect Progressive i wykonać zadania od A do C z zeszytu ćwiczeń ze stron 63-64
IIIaT
- proszę nauczyć się słownictwa z rozdziału 3 strony 34-35 oraz rozdziału 4 strony 46-47
IIIbLO
ROZDZIAŁ 13
- proszę wykonać zadania stron 170-171, 174-175, 176-177, zadanie C ze strony 179
Rozdział 14
- proszę wykonać zadania ze stron 182-185

Język niemiecki

 

Klasa

Zakres materiału

Nauczyciel

I a LO grupa 1

 

·       utrwalić materiał z rozdziału 3

 

·       z rozdziału 4 przerobić lekcje powtórkowe:

             - Mein Training

             - Probetest

 

D. Kasprowicz

 

 

 

 

I b LO grupa 1

I c LO grupa 1 i 2

I a T grupa 1

I b T grupa 1 i 2

I l T grupa 1 i 2

I w T grupa 1

II a T grupa 1 i 2

z rozdziału 8 opanować słownictwo z tematów:

             - Terminkalender

             - Tagesablauf

D. Kasprowicz

II b T

II b LO

utrwalić słownictwo z zakresu Sport

D. Kasprowicz

III a LO

utrwalić słownictwo z zakresu Bank i Usługi

D. Kasprowicz

I a T grupa 2

 

 

utrwalić materiał z rozdziału 1 i 2

 

 

M. Dembska

I a LO grupa 2

I b LO grupa 2

I d LO grupa 1 i 2

I w T grupa 2

III b LO

powtórzyć słownictwo z zakresu

Pogoda i Ochrona Środowiska

M. Dembska

IV l T

II a LO

utrwalić słownictwo z zakresu Sport

A. Michałek

 

Matematyka

J. Wilczewski
Klasa I c LO, I d LO – podręcznik str. 173-181
I w T – podręcznik str. 189-193
II a LO – podręcznik str. 306-312
III b LO – podręcznik str. 177-185
Uczniowie zagrożeni z klasy III b LO rozwiązują zadania w wersji papierowej i przynoszą do szkoły po powrocie.

H. Rewolińska
Klasa IV l T – materiały zostały przesłane poprzez email. i Messenger
Klasy I b LO, I l T - zadania 1 – 9 ze strony 247
Klasa II a T – zadania 1 – 10, strony 97 – 98

K. Świgoń
Klasa I a T
Zadania z podręcznika:str.149, zad. 4-5 - rozwiązywanie układów równań str.134, zad. 2 - interpretacja geomertyczna układów równań. Proszę korzystać ze strony:

https://www.matemaks.pl/matura-podstawowa-z-matematyki-kurs-funkcja-liniowa.html

Znajdziecie tam zadania z funkcji liniowej. Można również utrawlić umiejętość wykonywania działań na liczbach:

http://www.matematykam.pl/zadania_-_dzialania_na_liczbach.html

Klasa I p
Proszę w miarę możliwości rozwiązać w zeszycie następujące zadania, które pozwolą utrwalić Wam zrealizowane zagadnienia - Pojęcie funkcji , obliczanie wartości funkcji: zad. 1-4, str. 208-209 (podręcznik), zad. 1-2, str.209 (podręcznik), - Układ współrzędnych : zad.1-2, str. 209
Sprawdzimy poprawność wykonania zadań po powrocie do szkoły.
Proszę korzystać ze strony:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty13

Klasa I w
Proszę w miarę możliwości rozwiązać w zeszycie następujące zadania, które pozwolą utrwalić Wam zrealizowane zagadnienia: - Pojęcie funkcji , obliczanie wartości funkcji: zad. 1-4, str. 208-209 (podręcznik), zad. 1-2, str.209 (podręcznik), Układ współrzędnych : zad.1-2, str. 209 Sprawdzimy poprawność wykonania zadań po powrocie do szkoły.
Proszę korzystać ze strony:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12

Lekcja 1. Równania tożsamościowe i sprzeczne
Lekcja 2. Wprowadzenie do równań liniowych
Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Klasa I z
Proszę w miarę możliwości rozwiązać w zeszycie następujące zadania, które pozwolą utrwalić Wam zrealizowane zagadnienia:- zestaw powtórzeniowy I str. 152, zad. 1-4 (podręcznik) - zestaw powtórzeniowy III str. 154, zad. 1-4 (podręcznik). Sprawdzimy poprawność wykonania zadań po powrocie do szkoły.
Proszę korzystać ze strony:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12

Lekcja 1. Równania tożsamościowe i sprzeczne
Lekcja 2. Wprowadzenie do równań liniowych
Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Klasa I g
Proszę w miarę możliwości rozwiązać w zeszycie następujące zadania, które pozwolą utrwalić Wam zrealizowane zagadnienia:
- zestaw powtórzeniowy I str. 152, zad. 1-4 (podręcznik)
- zestaw powtórzeniowy III str. 154, zad. 1-4 (podręcznik).
Sprawdzimy poprawność wykonania zadań po powrocie do szkoły.
Proszę korzystać ze strony:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12

Lekcja 1. Równania tożsamościowe i sprzeczne
Lekcja 2. Wprowadzenie do równań liniowych
Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

K. Chojnowska (zadania są dostępne na grupach)

Klasa III a LO – materiały zostały przesłane przez Messenger
Klasa II b T – dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych (podręcznik str. 93-94), mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiennych (podręcznik str. 89-92)
Klasa II b LO – pochodne; działania na pochodnych (podręcznik str. 291-293)
Klasa I b T – odczytywanie własności funkcji z wykresu (podręcznik str. 161-168)
Klasa I a LO – funkcje – powtórzenie widomości

J. Felcyn

Klasa I f – przeczytać objaśnienie w podręcznikach na str. 131-134 i rozwiązać zadania 1-4 ze str. 134-135.

Klasa II f – przeczytać objaśnienia w podręczniku na str. 67  i rozwiązać zad. 1-6 ze str. 68-69.

Klasa II w – przeczytać objaśnienia w podręczniku na str. 67  i rozwiązać zad. 1-6 ze str. 68-69.

Klasa III f – rozwiązać pisemnie zadania 1-4 z podręcznika na str. 182-183.

Biologia

B. Kaczmarek

Klasa I c LO
Praca z podręcznikiem, tematy:  Biotechnologia a medycyna. str. 88-96
Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii. str. 97-103
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia kontrolne str. 96 i 103

Klasy I d LO, I a T, I b T
Praca z podręcznikiem, tematy:   Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii. str. 97-103
Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia. str. 104 - 109
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia kontrolne str. 103 i 109

Klasa I a LO
Praca z podręcznikiem, tematy: Cykl komórkowy str. 91
Znaczenie mitozy i mejozy str. 95
Na podstawie tekstu z podręcznika wypełnij karty pracy do tych tematów.

Klasa I b LO
Praca z podręcznikiem. Uzupełnij w kartach pracy arkusz Karta powtórzeniowa.
Jest to powtórzenie omówionego działu:  Komórka.
Klasy I g i I z Branżowa Szkoła I Stopnia
Praca z podręcznikiem, temat:   Klonowanie- tworzenie genetycznych kopii. str. 97-103
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia kontrolne str. 103

Geografia

D. Senkowska - materiały zostały przekazane za pomocą email. i komunikatorów do poszczególnych klas

B. Kaczmarek

Klasy I c, d LO, I a ,b T
Praca z podręcznikiem, tematy:  Rozwój i znaczenie przemysłu. str. 87
Przemysł wysokiej technologii. str. 94
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 93 oraz 1 i 3 str.98

Klasa I a LO
Praca z podręcznikiem, tematy:  Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean. str. 76
Wody powierzchniowe. str. 82
Na podstawie tekstu z podręcznika wypełnij karty pracy do tych tematów.

Klasa I z Branżowa Szkoła I Stopnia
Praca z podręcznikiem, tematy:  Rozwój i znaczenie przemysłu. str. 87
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 93

Przyroda

B. Kaczmarek

Klasa II a LO
Praca z podręcznikiem str. 164-172, Woda – cud natury.
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj pytania i zadania 1,2,3,4  str. 172

Klasa II b LO
Praca z podręcznikiem str. 215 - 219, Woda – cud natury.
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj pytania i zadania 1,2,3 str. 219

Klasy III a LO i III b LO
Praca z podręcznikiem str.183-190, Barwy i zapachy świata.
Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj pytania i zadania 1,2,3,4,5 str. 190

Fizyka

Klasy I a LO i I b LO – przygotować prezentację na temat Układu Słonecznego
Klasy I a T, I b T, I c LO, I d LO, I g, I z - przygotować prezentację na temat Promieniotwórczości naturalnej
Klasy I l T, I w T – przygotować prezentacje na temat „Polscy naukowcy”

Podstawy przedsiębiorczości

Klasa I a T i I b T – przygotowanie prezentacji na temat: „Reklama jako przykład komunikacji” oraz opracowanie logo przedsiębiorstwa i reklamę swojej działalności.
Klasa II a T i II b T – napisanie do gazetki szkolnej artykułu pt. System podatkowy w Polsce”

D. Senkowska - materiały zostały przekazane za pomocą email. i komunikatorów do poszczególnych klas

Historia

L. Brzozowski
Informacje dla uczniów zostały przesłane poprzez media społecznościowe. W razie problemów proszę kontaktować się z p. K. Mikołajewską.

K. Mikołajewska

Wszystkie klasy mają opracować prasówkę tematyczną w zeszycie z wiedzy o społeczeństwie. Reszta zadań z wosu, historii i społeczeństwa oraz historii została podana poprzez media społecznościowe.

L. Gadzinowska

Klasa I b T

Proszę powtarzać wiadomości z rodziału V "Polska i świat po II wojnie światowej" - podr., str. 219-258

Historia i społeczeństwo klasa II a T

Proszę powtarzać wiadomości z działu "Rzeczpospolita Obojga Narodów" wg. wcześniej podanych zagadnień.

Wiedza o kulturze

L. Gadzinowska

Klasy: I c LO, I d LO, I a T, I b T

Proszę powtarzać wiadomości dotyczące rzeźby - podręcznik, str. 51-64

Chemia

E. Borkowska

1p i 1w
A. Zadania: 1, 3, 5 strona w podręczniku 151,
B. Zadania: 1, 2 strona w podręczniku 170,
C. Proszę o przygotowanie krótkiej notatki, na podstawie podręcznika i innych źródeł informacji, o zastosowaniu: tlenku węgla (II), tlenku węgla (IV) oraz tlenku siarki (IV)

1g i 1z
A. Proszę o wykonanie analizy ulubionego produktu (GDA), na podstawie przykładu, wykonanego wspólnie na lekcji
B. Proszę obejrzeć program „Wiem co jem i wiem co kupuję” Dodatki do żywności

https://player.pl/programy-online/wiem-co-jem-i-wiem-co-kupuje-odcinki,991/odcinek-9,S06E09,53848

E. Zielińska

Klasy I a T, I b T, I c LO, I d LO Fermentacja i inne przemiany żywności. Dodatki do żywności. Wykonać na kartach pracy.

Klasy T w T, I l T Ćwiczymy ustalanie stopni utlenienia. Określenie utleniacza i reduktora w równaniach reakcji redukcji. Karty pracy.

Klasy I a LO, I b LO Powtórzenie wiadomości z działu "Systematyka związków nieorganicznych. Karty pracy.

Klasa I f Budowa, otrzymywanie oraz właściwości fizyczne wybranych tlenków. E-podręcznik ćwiczenia.

Przedmioty logistyczne

A. Świerczyńska
Klasy II a T i II b T – wykonać zestaw I - V w Zeszycie ćwiczeń przygotowującej do części praktycznej egzaminu potwierdzającego w zawodzie – obsługa magazynów”
Klasy I LT i I w T – powtórzyć zdobyte wiadomości.

B. Hanak
Klasa III a T i III b T – zadania i arkusze do opracowania są dostępne na grupie.

M. Dembska

Klasa I a T i II b T - materiały zostały przesłane na email.

K. Hryckiewicz

I w T, I a T, I b T - materiały zostały przesłane do przewodniczących klas.

Przemioty w zawodzie fryzjer

A. Pawlaczyk

Klasa If, I p, I g Technologia fryzjerstwa

1. Opisz jakie mamy wiry występujące w poroście włosów.

2. Opisać właściwości włosów.

3. Opisz kształt i przekrój włosa.

4. Jakie mamy przyczyny uszkodzeń łodygi włosa.

Klasa I f i I p Materiały fryzjerskie

1. Opisać działanie silikonów na włosy.

2. Opisać ceramidy i fosfolipidy na włosy.

I g

1. Opisać ceramidy i fosfolipidy na włosy.

2. Opisać działanie azotu na włosy.

Higiena zawodowa

1. Opisać zaburzenia barwnikowe, bielactwo oraz plamy piegowe.

2. Choroby wirusowe, opryszczka, brodawki.

I g

1. Opisać zaburzenia barwnikowe, bielactwo oraz plamy piegowe.

2. Choroby wirusowe, brodawki i gronkowiec.

Klasa II Technologia fryzjerstwa.

1. Opracować trwałą ondulację: na gorąco, parową, kompresową, kolorową, dwufazową, stylizującą.

Klasa III Technologia fryzjerstwa

1. Opracuj na czym polega: wytrawianie włosów, demakijaż, dekoloryzacja.

2. Rodzaje farb i efekt kolorystyczny na włosach.

3. Preparaty barwiące.

4. Jak działają maski koloryzujące.

5. Czas i działania farby, kontrola.

Przedmioty policyjne i wojskowe

R. Powolny

Klasy LO: I a, I b, I c, I d - profil policyjny, przedmiot „Wiedza o Policji”:
Proszę  przygotować się do zajęć interaktywnych z Ustawy o Policji z dnia 6.04.1990 r. z art.1-19 (struktura, uprawnienia i obowiązki) Źródło: www.isap.sejm.gov.pl lub www.ifp.pl , ponadto proszę w wolnym czasie doskonalić musztrę indywidualną policjanta, której podstawy otrzymaliście na zajęciach.

Klasy LO: II a i II b – profil policyjny, przedmioty: Elementy prawa oraz Prewencja i RD
Proszę  przygotować się z zakresu procedur postępowania wobec sprawców wykroczeń i przestępstw – KpoW, KPK, źródło: www.isap.sejm.gov.pl
zapoznać się z metodami i formami pełnienia służby prewencyjnej oraz z taktyką interwencji policyjnych – źródło: strony szkół policyjnych w Słupsku i w Katowicach.

Klasy LO: III a i III b – profil policyjny, przedmiot Kwalifikacje do służby w Policji:
Proszę  o zapoznanie się z Rozp. MSW z dnia 18.04.2012 r.w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji – źródło: www.isap.sejm.gov.pl oraz www.ifp.pl

Klasy pierwsze technik logistyk (wszystkie) : I aT, I bT, I lT, I wT-przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Prszę
Proszę o zapoznanie się z treścią Kodeksu Pracy w części dot. praw i obowiązków pracodawcy w relacji z pracownikiem – źródło: www.isap.sejm.gov.pl a ponadto w zakresie prac praktycznych istnieje możliwość poprawy ocenionych wcześniej prac („Lista kontrolna”, „Fotografia dnia pracy”). Proszę o przygotowanie na najbliższe zajęcia Oceny ryzyka zawodowego dla dowolnego zawodu w obszarze logistycznym, dowolną metodą, pismem odręcznym. Oceniana będzie przede wszystkim pomysłowość, logiczne myślenie i staranność wykonania. Zezwalam na korzystanie z internetu jako wzorca – plagiaty oceniam negatywnie!
Gdyby okres nieobecności w szkole przedłużył się, od 1 kwietnia obowiązuje ustne lub testowe zaliczenie zagadnienia transportu ręcznego.

Klasy pierwsze technik logistyk o profilu wojskowym : I bT i I wT -przedmioty zawodowe wojskowe „ Dyscyplina… oraz Musztra
Proszę na You Tube przejrzeć filmy z musztrą  wojskową oraz z marszowymi  pieśniami patriotycznymi, doskonalić musztrę indywidualnego żołnierza, ponadto na stronie MON proszę zapoznać się z wykorzystaniem na współczesnym polu walki lotnictwa bezzałogowego, zapoznać się z przepisami noszenia sortów mundurowych. Proszę przygotować się z orientacji w terenie, oznaczania azymutu, sztuki przetrwania w lesie (do dyskusji a w terminie późniejszym do zajęć terenowych).

Nauczyciele wychowania zalecają! Higiena uczenia się.

1. Siadając do nauki bądź wypoczęty, wyspany, nie głodny i nie przejedzony.

2. Pamiętaj o świeżym powietrzu (wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz się uczył).

3. Pamiętaj o wygodnym krześle, biurku lub stole.

4. Oświetlenie nie za jasne i nie za ciemne - najlepiej z lewej strony.

5. Ważny jest Twój komfort psychiczny, im mocniej będziesz mógł skupić się na nauce, tym lepiej.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom