Informacje w zakresie pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy.

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. zwanego dalej COVID- 19.

Informacja MEN o zawieszeniu zajęć

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły.

Informacja o organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły aktualizowana jest na stronie internetowej szkoły i została wywieszona w widocznym miejscu w szkole.

Zawieszone są także zajęcia realizowane w ramach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników i praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum.

Natomiast uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Pracodawcy współpracujący ze szkołą zostali poinformowani o apelu ministrów i kuratora przez wychowawców klas. Apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Wielkopolski Kurator Oświaty rekomenduje, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie). Interesujące, bezpłatne materiały edukacyjne będą na bieżąco udostępniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podreczniki.pl. Pozwolą one na ugruntowanie, uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczniów.

Dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Część materiałów została już uczniom przesłana przy pomocy różnych środków komunikacji. Pozostałe materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Informacja MEN o nauce zdalnej podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Na terenie szkoły przebywają dyrektor szkoły i pracownicy administracji i obsługi.

Proszę się kontaktować ze szkołą drogą elektroniczną lub telefonicznie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (67) 210 68 21 lub (67) 210 68 23

tel. kom. 602 41 72 72

Dyrektor szkoły podejmując decyzje organizacyjne respektuje następujące przepisy prawa:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410).
  3. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. poz. 68 i 69, z późn. zm.).