Warsztaty „Poczucie własnej wartości"

Zakończył się cykl warsztatów „Poczucie własnej wartości”, dla wszystkich klas naszej szkoły.

Celem zajęć przeprowadzonych przez Annę Oleszczyk z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pile było przybliżenie młodzieży wiedzy o znaczeniu poczucia własnej wartości w ważnych sferach życia człowieka: edukacji, życiu prywatnym i zawodowym.