Powiatowy konkurs „Pamiętaj o profilaktyce - chroń siebie i najbliższych”

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie: „Pamiętaj o profilaktyce - chroń siebie i najbliższych”, organizowanym przez PPIS w  Pile, Starostwo Powiatowe w Pile i Urząd Miasta w Pile.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu zachęcającego do dbania o własne zdrowie i wykonywania badań profilaktycznych w kierunku nowotworu gruczołu piersiowego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół średnich powiatu pilskiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu tematycznego plakatu. Format pracy A2, w dowolnej technice plastycznej, z możliwością wykorzystania grafiki komputerowej. Praca powinna podkreślać znaczenie dbałości o własne zdrowie, odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, powinna zachęcać do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku raka piersi.

Autorstwo pracy własne, prace indywidualne, nigdzie wcześniej nie publikowane.
Podsumowanie etapu szkolnego konkursu nastąpi 16.10.2019 r., a etapu powiatowego 29.10.2019 r. w MDK w Pile, podczas Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia Piersi. Prace należy składać do 15.10.2019 r. u pani Bożeny Kaczmarek w sali 312.

Organizatorzy: Danuta Wolny, Bożena Kaczmarek, Kinga Mikołajewska.