Wyprawka szkolna 2019

Uczniowie z niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą się ubiegać o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Informacje szczegółowe: https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019.

Wnioski należy składać u pedagoga do 20.09.2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków w odpowiednim urzędzie: 30.09.2019 r.