1. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą

26 marca 2019 r. w BWAiUP w Pile odbył się 1. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Współorganizatorem konkursu było Stowarzyszenie TEATRALNA 1.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu pilskiego oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pilski.

W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła Aleksandra Leniec ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (opiekun pani Ewa Urbańska), II miejsce Maria Krauze ze Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu (opiekun pani  Hanna Bogdańska), III miejsce Zuzanna Basta ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej (opiekun pani Dorota Suwary).

W kategorii szkoły ponadpodstawowe I miejsce zajęła Anna Filip z Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, II miejsce Marta Lewicka z Zespołu Szkół w Łobżenicy (opiekun pani Maria Mitek), III miejsce Kacper Pikulik z Zespołu Szkół Technicznych w Pile (opiekun pani Anita Ziółkowska).

Autorkami pomysłu konkursu i koordynatorkami były Jagoda Bartz i Anna Kucharska.

Dziękujemy dyrektorowi  BWAiUP w Pile panu Edmundowi Wolskiemu, panu Wojciechowi Dróżdżowi, członkom jury: pani Ewelinie Wyrzykowskiej, pani Ewie Magoń, pani Jolancie Ciecharowskiej, pianiście panu Romualdowi Andrzejewskiemu.  

Osoby zaangażowane w realizację projektu: dyrektor ZSpT w Pile Piotr Halama, prezes Stowarzyszenia TEATALNA 1 Hanna Rewolińska, Kamila Michalska, Dorota Kasprowicz, Agnieszka Lament, Bernadetta Bzdawka, Danuta Wolny, Bożena Rakowicz, Elżbieta Kołodziej, Beata Hanak, Kinga Mikołajewska.