1. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą

Zapraszamy do udziału w 1. Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą.

Organizatorem Konkursu są Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Stowarzyszenie Teatralna 1.
Osoby odpowiedzialne za koordynację Konkursu: Jagoda Bartz i Anna Kucharska.
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
a) pierwszy etap wewnątrzszkolny - szkoła po przeprowadzeniu eliminacji wyłania dwóch uczestników, którzy wezmą udział w etapie powiatowym,
b) drugi etap międzyszkolny - finałowy odbywa w trakcie uroczystej gali w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile 26 marca 2019 roku, o godzinie 11.00. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator Konkursu przeprowadzi dodatkowe eliminacje, o których zostaną powiadomieni uczestnicy Konkursu. Eliminacje odbędą się w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w terminie do 20 marca 2019 r.
6. Fundatorami nagród są Powiat Pilski, Zespół Szkół przy Teatralnej i Stowarzyszenie Teatralna 1.
7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.