Wyjazd do Rudnicy klasy II lT

W Rudnicy dnia 13 października 2016 r. odbyły się warsztaty terenowe z geografii.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy II l T pod opieką pani Anny Świerczyńskiej, pani Teresy Brzuchalskiej, pani Bożeny Fonrath - Korpal i pani Anny Borowicz.