Harmonogram egzaminu maturalnego poprawkowego w części pisemnej i ustnej

Harmonogram egzaminu maturalnego poprawkowego w części pisemnej i ustnej w załączniku.