Podsumowanie zajęć pt."ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Zakończył się cykl zajęć trwających od kwietnia realizowanych w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Warsztaty prowadzone przez pedagog Danutę Wolny realizowane były w klasach: I aT, II b LO i I w.

Uczestnicy otrzymali książeczki tematyczne, broszury informacyjne oraz ulotki dla rodziców.