Udział w projekcie edukacyjnym "Nasz wspólny świat 2017"

Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. uczniowie naszej szkoły ( Nikola Stochaj, Klaudia Orchowska, Julia Ciesielska, Kasjan Szotkiewicz-uczniowie klasy II a LO) brali udział w projekcie edukacyjnym "Nasz wspólny świat 2017".

Projekt prowadził dr Robert Łuczak-geograf, socjolog; autor publikacji, podręczników i programów kształcenia dotyczących rozwoju globalnego. W projekcie brały udział cztery zespoły z różnych szkół w Polsce.

Warsztaty odbywały się w formie e-learningowej i miały za zadanie ukazać dynamikę zmieniającego się świata oraz nauczyć młodzież sprawnego i bezkonfliktowego poruszania się w nim.

Koordynatorami projektu były panie: Danuta Wolny i Kinga Mikołajewska.