Stwórz Wielki Słownik Logistyczny

Uczniowie realizując poszczególne zagadnienia programowe nieustannie korzystają ze słownictwa specjalistycznego.

Obecne na rynku słowniki z tej dziedziny są bardzo obszerne i niejednokrotnie skomplikowane w użytkowaniu, dlatego nauczycielki przedmiotów zawodowych: Daria Szostak i Beata Hanak przy współpracy z nauczycielkami języków obcych: Anną Borowicz i Magdaleną Dembską postanowiły zainicjować projekt edukacyjny polegający na stworzeniu przez uczniów słownika logistycznego w dwóch wersjach: polsko-angielsko niemieckiej oraz polsko-angielsko-włoskiej.

Istotą przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy na lekcjach języka obcego zawodowego oraz podczas staży odbywających się w Bolonii we Włoszech.

Słownik będzie utworzony tematycznie wg autorskiego pomysłu uczniów i nierozerwalnie połączony z podstawą programową realizowanych przez uczniów przedmiotów zawodowych.

Oprócz teoretycznego wyjaśnienia zagadnień logistycznych młodzież może również opracować schematy, wykresy oraz ilustracje.

Słownik zostanie wydany i rozprowadzony wśród uczniów klas technikum w zawodzie technik logistyk.

Utworzone słowniki należy dostarczyć do 31 grudnia 2017 roku do pani Darii Szostak.