„Stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych” - pedagogizacja dla rodziców

W ramach realizacji Programu Profilaktyki 16 lutego 2017 roku podczas zebrań z rodzicami została w naszej szkole przeprowadzona prelekcja. Rodzice uczniów wzięli udział w ciekawej prelekcji na temat stresu, jego negatywnych konsekwencji i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez młodych ludzi oraz możliwości wsparcia uczniów w walce ze stresem. W trakcie prelekcji przedstawione zostały indywidualne, psychiczne, społeczne, środowiskowe i szkolne aspekty problemów młodych ludzi oraz informacje o tym, co warto wiedzieć, aby uchronić swoje dziecko od negatywnych skutków sytuacji trudnych.

Podane zostały także adresy instytucji, w których można uzyskać profesjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych. Prelekcja  została przeprowadzona przez panią Annę Oleszczyk z PPP w Pile.

Celem pedagogizacji dla rodziców jest wzbogacanie posiadanej przez rodziców wiedzy pedagogicznej o elementy wiedzy naukowej, dotyczącej wybranych aspektów wychowania młodych ludzi. Rozwinięcie i ujednolicenie pracy wychowawczej szkolno - rodzinnej jest najbardziej efektywnym sposobem osiągania pozytywnych rezultatów w wychowaniu i kształtowaniu osobowości ucznia. Rezultaty te są uwarunkowane wzajemnym zrozumieniem i zaufaniem, pozytywnym stosunkiem do siebie domu i szkoły i troską o wzajemne relacje.