Zebranie Rady Rodziców i wywiadówki

RADA RODZICÓW w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile uprzejmie zawiadamia, że 16 lutego 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rady rodziców.

Od godziny 16.30 rozpoczną się ogólne zebrania z rodzicami podsumowujące wyniki w nauce i zachowaniu uczniów za I semestr.

Serdecznie zapraszamy.