Harmonogram egzaminu maturalnego poprawkowego w części pisemnej i ustnej w załączniku.

16 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły: Nikola Stochaj,Kasjan Szotkiewicz, Kinga Najda z klasy II a LO, Sara Jasińska, Kamil Tatuj, Błażej Urbaniak z klasy II b LO oraz Jakub Szymański z klasy II lT uczestniczyli w "Rajdzie Patriotycznym", który odbył się w Morzewie z okazji 100-lecia Niepodległości.

Zakończył się cykl zajęć trwających od kwietnia realizowanych w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".