BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
ZJAZDY VIII - XII

Praktyczna nauka zawodu - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.