sobota, 17 czerwiec 2017 14:16

Stowarzyszenie "Teatralna 1"

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 24 marca 2017 r.

REGON: 366861900
NIP: 7642678859
KRS: 0000670021

Nr Konta: 63 1090 2590 0000 0001 3526 7400

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno - sportowej, opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej, w szczególności w zakresie organizowania, inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz środowiska szkolnego, w tym uczniów, ich rodzin i opiekunów prawnych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dział: NGO

Dziennik elektroniczny

Podręczniki 2020/2021

Facebook

youtube drawing

Elektroniczna Skrzynka Podawcza