Kalendarz 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego.

01.09.2021 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr

Klasy maturalne - 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.

Pozostałe klasy - 01.09.2021 r. - 30.01.2022 r.

Drugi semestr

Klasy maturalne - 01.01.2022 r. - 29.04.2022 r.

Pozostałe klasy - 31.01.2022 r. - 31.08.2022 r.

24.06.2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2021 – 31.12.2021 r. - zimowa przerwa świąteczna

17.01.2022 r. - 30.01.2022 r. - ferie zimowe

14.04.2022 r. - 19.04.2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2022 r. - 31.08.2022 r. - ferie letnie

10.01.2022 r., 11.01.2022 r., 02.05.2022 r., 04.05.2022 r., 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 22.06.2022 r., 23.06.2022 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr

12.11.2021 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych

19.12.2021 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach

16.12.2021 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych

07.01.2022 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr

16.03.2022 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych

21.04.2022 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych

20.05.2022 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach

15.06.2021 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach