Kalendarz 2020/2021

01.09.2020 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 01.09.2020 r. - 31.12.2020 r.
Pozostałe klasy - 01.09.2020 r. - 31.01.2021 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2020 r. - 30.04.2021 r.
Pozostałe klasy - 01.02.2020 r. - 25.06.2021 r.

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2020 – 31.12.2020 r.. - zimowa przerwa świąteczna
15.02.2021 r. - 28.02.2021 r. - ferie zimowe
01.04.2021 r. - 06.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna
26.06.2021 r. - 31.08.2021 r. - ferie letnie
04.05.2021 r., 05.05.2021 r., 06.05.2021 r., 04.06.2021 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr
13.11.2020 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych
18.12.2020 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
18.12.2020 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych
22.01.2021 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr
19.03.2021 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych
23.04.2021 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych
21.05.2021 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
18.06.2021 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe