Kalendarz 2019/2020

02.09.2019 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 02.09.2019 r. - 31.12.2019 r.
Pozostałe klasy - 02.09.2019 r. - 26.01.2020 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2020 r. - 24.04.2020 r.
Pozostałe klasy - 09.02.2020 r. - 26.06.2020 r.

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2019 r. - 31.12.2019 r. - zimowa przerwa świąteczna
27.01.2020 r. - 09.02.2020 r. - ferie zimowe
09.04.2020 r. - 14.04.2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna
27.06.2020 r. - 31.08.2020 r. - ferie letnie
04.05.2020 r., 05.05.2020 r., 06.05.2020 r., 12.06.2020 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr
15.11.2019 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych
19.12.2019 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
13.12.2019 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych
17.01.2020 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr
13.03.2020 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych
17.04.2020 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych
15.05.2020 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
19.06.2020 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe