Kalendarz 2018/2019

03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Podział roku szkolnego na semestry

Pierwszy semestr
Klasy maturalne - 03.09.2018 r. - 21.12.2018 r.
Pozostałe klasy - 03.09.2018 r. - 12.01.2019 r.

Drugi semestr
Klasy maturalne - 01.01.2019 r. - 26.04.2019 r.
Pozostałe klasy - 28.01.2019 r. - 21.06.2019 r.

Ferie, przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne

23.12.2018 r. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
14.01.2019 r. - 27.01.2019 r. - ferie zimowe
18.04.2019 r. - 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2019 r. - 31.08.2019 r. - ferie letnie
02.11.2018 r., 02.05.2019 r., 06.05.2019 r., 07.05.2019 r., 08.05.2019 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminy wystawiania ocen

Pierwszy semestr
09.11.2018 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych
07.12.2018 r. - zagrożenia ocenami niedostatecznymi w pozostałych klasach
14.12.2018 r. - oceny semestralne w klasach maturalnych
04.01.2019 r. - oceny semestralne w pozostałych klasach

Drugi semestr
15.03.2019 r. - przewidywane oceny końcowe oraz zagrożenia w klasach maturalnych
12.04.2019 r. - oceny końcowe w klasach maturalnych
17.05.2019 r. - przewidywane oceny roczne oraz zagrożenia oceną niedostateczną w pozostałych klasach
14.06.2019 r. - oceny końcowe w pozostałych klasach

Egzamin maturalny

Egzaminy zawodowe